PN-EN ISO 10944:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10944:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Przyrządy oftalmiczne -- Synoptofory

Zakres

Określono minimalne wymagania i metody badań synoptoforów (nazywanych również ambleoskopami lub synoptometrami) stosowanych do badania, pomiaru, ćwiczeń i rozwoju widzenia dwuocznego pacjentów oraz do pomiaru odchyleń osi widzenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz skręcenia w różnych położeniach spojrzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10944:2002 - wersja polska
Tytuł Przyrządy oftalmiczne -- Synoptofory
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 15-10-2009
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 49, Optyki i Przyrządów Optycznych
Wprowadza EN ISO 10944:1998 [IDT], ISO 10944:1998 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10944:2002 - wersja angielska
ICS 11.040.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10944:2009 - wersja angielska