PN-EN ISO 10893-7:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dla badania metodą radiografii cyfrowej promieniami X, albo wspomaganej komputerowo (CR), lub stosującej zespoły detektorów cyfrowych (DDA), spoin wzdłużnych lub spiralnych w rurach stalowych spawanych automatycznie w łuku w celu wykrycia nieciągłości. W niniejszym dokumencie określono poziomy akceptacji i procedury kalibracji. Ma również zastosowanie do badania okrągłych profili wydrążonych. UWAGA Alternatywnie, patrz ISO 10893-6 badanie radiograficzne oparte na błonie

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10893-7:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości
Data publikacji 29-04-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 10893-7:2019 [IDT], ISO 10893-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10893-7:2011 - wersja angielska
ICS 77.140.75, 23.040.10, 77.040.20