PN-EN ISO 10893-6:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10893-6:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

Zakres

Podano wymagania dotyczące badania radiograficznego spoin wzdłużnych lub poprzecznych (spiralnych) rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości w spoinach. Określono metodę badania, obróbkę błony, warunki przeglądania radiogramów, kryteria i warunki akceptacji, klasyfikację wskazań oraz protokołowania badań

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN ISO 10893-6:2011 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości
Data publikacji 28-06-2011
Data wycofania 26-04-2019
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza EN ISO 10893-6:2011 [IDT], ISO 10893-6:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10246-10:2004 - wersja polska
ICS 25.160.40, 23.040.10, 77.040.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10893-6:2019-04 - wersja angielska