PN-EN ISO 10855-3:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Kontenery morskie i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 3: Okresowa kontrola, sprawdzanie i badania

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania w stosunku do kontroli, sprawdzania i badania kontenerów ładunkowych i pomocniczych morskich, wykonanych zgodnie z ISO 10855-1, o maksymalnej masie brutto 25 000 kg i towarzyszących im zestawów dźwigowych, przeznaczonych do wielokrotnego stosowania do, od oraz między instalacjami i statkami morskimi. Dołączone są także wymagania dotyczące kontroli po uszkodzeniu i naprawie kontenerów morskich.
Zalecana wiedza i doświadczenie personelu odpowiedzialnego za kontrolę kontenerów morskich podano w Załączniku B.
Zalecana wiedza i doświadczenie personelu odpowiedzialnego za kontrolę zestawów dźwigowych przeznaczonych do stosowania na morzu podano w Załączniku C.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10855-3:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Kontenery morskie i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 3: Okresowa kontrola, sprawdzanie i badania
Data publikacji 13-09-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10855-3:2018 [IDT], ISO 10855-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12079-3:2006 - wersja angielska
ICS 75.180.10, 55.180.10