PN-EN ISO 10683:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące powłok cynkowych nakładanych nieelektrolitycznie na stalowe części złączne. Dotyczą one powłok:
— z lub bez chromianu,
— z lub bez powłoki nawierzchniowej,
— z lub bez środka smarnego (smar integralny i/lub nakładany później).
Stosuje się to do śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek z gwintem metrycznym ISO, części złącznych z gwintem innym niż metryczny ISO i części złącznych bez gwintu takich jak podkładki, sworznie, zaciski itp.
W niniejszym dokumencie nie określono wymagań dotyczących właściwości części złącznych takich jak spawalność lub możliwość malowania.
Nie dotyczy to powłok cynkowych nakładanych mechanicznie.
UWAGA Powłoki zgodne z niniejszym dokumentem są w szczególności stosowane na częściach złącznych o wysokiej wytrzymałości (≥ 1000 MPa) w celu uniknięcia kruchości wodorowej (IHE — patrz 4.4).
Informacje dotyczące konstrukcji i montażu części złącznych z powłokami podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10683:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 10683:2018 [IDT], ISO 10683:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10683:2014-09 - wersja angielska
ICS 25.220.40, 21.060.01