PN-EN ISO 10683:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10683:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe

Zakres

W niniejszej Nomie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące powłok cynkowych nakładanych nieelektrolitycznie na stalowe części złączne. Dotyczą one powłok:
- z chromianem lub bez,
- z powłoką nawierzchniową lub bez,
- z lub bez środka smarnego (smar integralny i/lub nakładany później).
W krajach lub regionach, których to dotyczy, zaleca się wzięcie pod uwagę ograniczeń lub zakazu odnośnie stosowania niektórych substancji chemicznych.
Dotyczy to śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i nakrętek z gwintem metrycznym ISO, części złącznych z gwintem innym niż metryczny ISO i części złącznych bez gwintu takich jak podkładki, sworznie, zaciski itp.
UWAGA Powłoki zgodne z niniejszą Normą Międzynarodową są w szczególności stosowane na częściach złącznych o wysokiej wytrzymałości (≥ 1000 MPa) w celu uniknięcia kruchości wodorowej (patrz 4.4). Informacje dotyczące konstrukcji i montażu części złącznych z powłokami podano w Załączniku A.
W niniejszej Normie Międzynarodowej nie określono wymagań dotyczących właściwości części złącznych takich jak spawalność lub możliwość malowania.
Niniejsza Norma nie dotyczy powłok cynkowych nakładanych mechanicznie.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10683:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe
Data publikacji 22-09-2014
Data wycofania 15-11-2018
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN ISO 10683:2014 [IDT], ISO 10683:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10683:2004 - wersja polska
ICS 25.220.40, 21.060.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10683:2018-11 - wersja angielska