PN-EN ISO 10634:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Jakość wody -- Przygotowanie i postępowanie ze związkami organicznymi słabo rozpuszczalnymi w wodzie w celu oceny ich biodegradowalności w środowisku wodnym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono techniki przygotowania słabo rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych (tj. substancji ciekłych i stałych) o rozpuszczalności w wodzie mniejszej niż około 100 mg/l i wprowadzania ich do pojemników testowych w celu przeprowadzenia badań biodegradowalności w środowisku wodnym z wykorzystaniem standardowych metod. Wykonywane w dalszej kolejności badania biodegradowalności oparte są przede wszystkim na metodach wykorzystujących analizę wytworzonego dwutlenku węgla opisanych w ISO 9439 oraz określeniu zapotrzebowania na tlen opisanego w ISO 9408 i uwzględniających środki ostrożności opisane w ISO 10707. Można zatem zauważyć, że metody których podstawą jest pomiar zanikania rozpuszczonego węgla organicznego (RWO) nie są odpowiednie. W niniejszym dokumencie nie określono metod badania biodegradacji. Ograniczono się do opisania technik wprowadzania badanych związków do pożywki testowej i utrzymania ich w stanie rozproszonym [4]. Techniki te są realizowane przy zachowaniu warunków eksperymentalnych opisanych w znormalizowanych metodach oceny biodegradowalności. Metoda opisana w ISO 9439, oparta na oznaczaniu wytworzonego dwutlenku węgla, nie jest odpowiednia do badania lotnych związków. Niektóre z metod przygotowania opisanych w niniejszym dokumencie mogą nie być akceptowane przez prawodawców przy wydawaniu oceny odnośnie wysokiej biodegradowalności badanych związków. Przykłady krzywych biodegradowalności podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10634:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Przygotowanie i postępowanie ze związkami organicznymi słabo rozpuszczalnymi w wodzie w celu oceny ich biodegradowalności w środowisku wodnym
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10634:2018 [IDT], ISO 10634:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10634:2001 - wersja polska
ICS 13.060.70