PN-EN ISO 10634:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10634:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Jakość wody -- Wytyczne dotyczące przygotowania i obróbki słabo rozpuszczalnych związków organicznych w celu oceny ich biodegradacji w środowisku wodnym

Zakres

Opisano cztery techniki przygotowania słabo rozpuszczalnych związków organicznych do badania ich zdolności do biodegradacji w środowisku wodnym. Techniki te to: dodanie bezpośrednie, ograniczone do związków nielotnych, dyspersja ultradźwiękami nielotnych ciekłych i stałych związków, adsorpcja na obojętnym chemicznie wypełnieniu oraz dyspergowanie lub emulgowanie czynnikiem emulgującym. W ten sposób nie mogą być badane lotne związki organiczne

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10634:2001 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wytyczne dotyczące przygotowania i obróbki słabo rozpuszczalnych związków organicznych w celu oceny ich biodegradacji w środowisku wodnym
Data publikacji 27-12-2001
Data wycofania 19-03-2019
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10634:1995 [IDT], ISO 10634:1995 [IDT]
ICS 13.060.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10634:2019-03 - wersja angielska