PN-EN ISO 10517:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa i sposób ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy przycinarek do żywopłotów trzymanych w ręku, ze zintegrowanym silnikiem spalinowym, zwanych dalej "przycinarkami do żywopłotów", zaprojektowanych do użytkowania przez
jednego operatora w celu przycinania żywopłotów i krzewów, które odbywa się z
wykorzystaniem jednej lub kilku listew nożowych wykonujących ruch posuwisto-zwrotny.
Niniejszy dokument ma zastosowanie również do przycinarek
typu "oddzielana listwa robocza " i wielofunkcyjnych maszyn gdy są skonfigurowane jako przycinarka do żywopłotu.
Ustalono w nim metody eliminacji lub ograniczania zagrożeń powstałych w wyniku użytkowania przycinarek. Dodatkowo określono rodzaj informacji dotyczących zasad bezpiecznej pracy, do których podania zobowiązany jest producent.
Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych istotnych dla przycinarek do żywopłotów silnikowych, trzymanych w ręku, użytkowanych
zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach dającego się przewidzieć przez producenta użytkowania nieprawidłowego (patrz Rozdział 4).
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do przycinarek do żywopłotów wyposażonych w silnik o pojemności większej niż 80 cm3, ani do przycinarek do żywopłotów wyprodukowanych przed datą jego opublikowania

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10517:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 10517:2019 [IDT], ISO 10517:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10517:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02 - wersja polska, PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02 - wersja angielska
ICS 65.060.70