PN-EN ISO 10418:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszym dokumencie podano cele, wymagania funkcjonalne i wytyczne technik analizy, projektowania i badania systemów bezpieczeństwa procesu na powierzchni dla wydobycia zasobów węglowodorów.
Zawiera również zalecenia i wymagania dotyczące systemów wsparcia, które uzupełniają systemy bezpieczeństwa procesowego w ograniczaniu ryzyka.
Zakres niniejszego dokumentu ograniczono do określenia metod, które chronią zasoby przed stratą zawartości materiału węglowodorowego. W niniejszej normie nie zawarto wymagań w stosunku do wyboru, wdrożenia i zarządzania systemami w trakcie szczegółowego projektowania i późniejszej eksploatacji urządzeń.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do
a) stałych konstrukcji morskich;
b) pływających systemów produkcji, magazynowania i wyładunku;
dla przemysłu naftowego i gazowniczego.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do przewoźnych instalacji morskich i podwodnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10418:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10418:2019 [IDT], ISO 10418:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10418:2004 - wersja angielska, PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009 - wersja angielska
ICS 75.180.10