PN-EN ISO 10360-12:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe

Zakres

W niniejszej części ISO 10360 określono badania odbiorcze stosowane do sprawdzenia, czy współrzędnościowe ramię pomiarowe CMM stosowane do pomiaru wywzorcowanych długości badanych działa, jak określił to producent. Opisano również badania okresowe umożliwiające użytkownikowi okresowe sprawdzenie działania współrzędnościowego ramienia pomiarowego CMM. Normę stosuje się do współrzędnościowych ramion pomiarowych CMM wyposażonych w głowice stykowe i opcjonalnie w czujniki optyczne odległości (zwane również skanerami laserowymi liniowymi lub głowicami laserowymi liniowymi). Szczegóły dotyczące badań głowic skanujących podano w Załączniku E.
W niniejszej części ISO 10360 nie podano ustaleń dotyczących, jak często lub kiedy badanie jest wykonywane, jeżeli w ogóle, ani nie wyszczególniono ustaleń odnośnie, która strona powinna ponieść koszty badania.
W niniejszej części ISO 10360 ustalono:
— wymagania dotyczące działania, które mogą być określone przez producenta lub użytkownika współrzędnościowego ramienia pomiarowego CMM,
— sposób wykonania badań odbiorczych i okresowych w celu zademonstrowania ustalonych wymagań,
— reguły orzekania zgodności, oraz
— zastosowania, w których można użyć badań odbiorczych i okresowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 10360-12:2017-02/Ap2:2019-02P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10360-12:2017-02 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe
Data publikacji 27-12-2018
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-12:2016 [IDT], ISO 10360-12:2016 [IDT]
ICS 17.040.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 10360-12:2017-02/Ap2:2019-02P