PN-EN ISO 10325:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Liny włókienne -- Polietylen o wysokiej wytrzymałości -- Liny plecione 8-splotkowe, liny plecione 12-splotkowe oraz liny w oplocie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla lin plecionych 8-splotkowych, lin plecionych 12-splotkowych oraz dla konstrukcji linowych w oplocie, ogólnego zastosowania, wykonanych z polietylenu o wysokiej wytrzymałości (HMPE) oraz podano zasady ich oznaczania.
Istnieje wiele różnych typów i klas włókien HMPE, które są powszechnie używane do wytwarzania produktów linowych. W niniejszym dokumencie nie uwzględniono wszystkich różnic w wytrzymałości lub skuteczności wyrobu. Konieczna jest konsultacja z producentem liny, aby upewnić się, czy założona konstrukcja spełnia wymagania zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10325:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Liny włókienne -- Polietylen o wysokiej wytrzymałości -- Liny plecione 8-splotkowe, liny plecione 12-splotkowe oraz liny w oplocie
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 107, Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 10325:2018 [IDT], ISO 10325:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10325:2010 - wersja angielska
ICS 59.080.50