PN-EN ISO 10253:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema sp. i Phaeodactylum tricornutum

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania hamowania wzrostu jednokomórkowych glonów morskich Skeletonema sp. i Phaeodactylum tricornutum przez substancje i mieszaniny, występujące w wodzie morskiej lub w środowiskowych próbkach wody (ścieki, elutriaty, itp.). Metoda może być stosowana w odniesieniu do substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie, które nie ulegają znaczącej degradacji lub eliminacji w inny sposób z układu doświadczalnego. UWAGA Zastosowanie modyfikacji opisanych w ISO 14442 i ISO 5667-16 umożliwia badanie efektów hamowania słabo rozpuszczalnych materiałów organicznych i nieorganicznych, związków lotnych, związków metali, ścieków, próbek wody morskiej oraz elutriatów osadów

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10253:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema sp. i Phaeodactylum tricornutum
Data publikacji 12-01-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10253:2016 [IDT], ISO 10253:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10253:2006 - wersja angielska
ICS 13.060.70