PN-EN ISO 10253:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10253:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema costatum i Phaeodactylum tricornutum

Zakres

Przedstawiono metodę określania toksycznego oddziaływania związków chemicznych na wzrost morskich glonów planktonowych, która może być stosowana w odniesieniu do substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie, nie ulegających znaczącej degradacji bądź eliminacji z układu doświadczalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10253:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema costatum i Phaeodactylum tricornutum
Data publikacji 05-11-2002
Data wycofania 26-07-2006
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10253:1998 [IDT], ISO 10253:1995 [IDT]
ICS 13.060.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10253:2006 - wersja angielska