PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych

Zakres

W niniejszej części ISO 10140 określono laboratoryjną metodę pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych takich wyrobów budowlanych, jak ściany, stopy, okna, okiennice (rolety), elementy fasady, fasady, szklenie, małe elementy techniczne, jak nawiewniki, kratki wentylacyjne, czerpnie, przepusty elektryczne, systemy uszczelnień i różne układy, np. ściany i stropy z okładzinami, sufity podwieszone lub podłogi podniesione.
Wyniki badań można zastosować w celu porównania dźwiękoizolacyjnych właściwości elementów budowlanych, klasyfikacji elementów zgodnie z ich możliwościami dźwiękoizolacyjnymi, wsparcia procesu projektowania budynku, który powinien spełniać wymagania dotyczące określonych właściwości akustycznych oraz oceny właściwości in situ w wykończonym budynku.
Pomiary wykonuje się na laboratoryjnych stanowiskach badawczych, w których wytłumiono transmisję dźwięku przez drogi boczne. Wyniki badań wykonanych zgodnie z niniejszą częścią ISO 10140 nie mają bezpośredniego zastosowania do sytuacji w terenie bez oceny innych czynników wpływających na izolacyjność akustyczną, takich jak przenoszenie boczne, warunki brzegowe i całkowity współczynnik strat.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10140-2:2011 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych
Data publikacji 19-10-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 10140-2:2010 [IDT], ISO 10140-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 20140-10:1994 - wersja polska, PN-EN ISO 140-16:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska, PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 140-1:1999/A1:2007 - wersja polska, PN-EN ISO 140-11:2005 - wersja angielska, PN-EN 20140-3:1999 - wersja polska
ICS 91.120.20