PN-EN ISO 10111:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne oznaczania średniej gęstości powierzchniowej anodowych powłok tlenkowych lub powłok osadzonych autokatalitycznie, mechanicznie, w wyniku konwersji chemicznej, powłok elektrolitycznych, powłok zanurzeniowych i powłok uzyskanych przez chemiczne lub fizyczne osadzanie par, z zastosowaniem metod wagowych i innych metod analizy chemicznej, które do pewnego stopnia zostały znormalizowane na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Opisano różne metody, w tym:
-- metody wagowe polegające na chemicznym lub elektrochemicznym rozpuszczaniu powłoki lub podłoża w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
-- metody wagowe polegające na ważeniu podłoża bez powłoki i próbki (gotowej) z powłoką w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki;
-- metody analityczne, w których stosuje się rozpuszczanie powłoki w celu oznaczania gęstości powierzchniowej powłoki przy użyciu instrumentalnych metod analizy chemicznej.
Z wyjątkiem metody wagowej opisanej w ISO 3892, w niniejszym dokumencie nie podano określenia niepewności pomiaru z zastosowaniem wymienionych metod.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10111:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Oznaczanie masy jednostkowej -- Przegląd metod wagowych i metod analizy chemicznej
Data publikacji 21-03-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 10111:2019 [IDT], ISO 10111:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10111:2004 - wersja polska
ICS 25.220.20, 25.220.40