PN-EN IEC 63093-6:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zasilaczy

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni ferrytowych typu ETD i zasadnicze wymiary korpusów cewek używanych z tymi rdzeniami a także rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń. Podano wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni ETD.
Specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być użyteczne w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.
Stosowanie przyjętych norm, które zawierają bardziej szczegółowe specyfikacje dotyczące części składowych i które nadal są zgodne z niniejszym dokumentem, jest rozważane w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 63093-6:2018-12/Ap1:2019-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-6:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 6: Rdzenie typu ETD do zasilaczy
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-6:2018 [IDT], IEC 63093-6:2018 [IDT]
ICS 29.100.10