PN-EN IEC 63093-4:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie typu RM

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni typu RM i rdzeni o niskim profilu RM wykonanych z ferrytu oraz położenie wyprowadzeń szpilkowych w siatce 2,54 mm obwodu drukowanego w stosunku do wymiarów rdzeni. Podano także wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni typu RM zgodnie z zaleceniami specyfikacji ogólnej.
Wybór rozmiarów rdzeni, na potrzeby niniejszego dokumentu, opiera się na filozofii włączenia tych rozmiarów, które są standardem w zastosowaniach przemysłowych przez włączenie ich do norm krajowych lub przez szerokie stosowanie w przemyśle.
Niniejszy dokument jest specyfikacją użyteczną w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.
Ogólne rozważania dotyczące konstrukcji tego szeregu rdzeni podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-4:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 4: Rdzenie typu RM
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-4:2019 [IDT], IEC 63093-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62317-4:2006 - wersja angielska, PN-EN 60424-2:2016-05 - wersja angielska, PN-EN 62317-4:2006/AC:2018-10 - wersja angielska
ICS 29.100.10