PN-EN IEC 63093-14:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 14: Rdzenie typu EFD

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni typu, określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni typu EED i zasadnicze wymiary korpusów cewek używanych z tymi rdzeniami oraz rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń.
Podano także wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni typu EED zgodnie z zaleceniami specyfikacji ogólnej.
Wybór rozmiarów rdzeni, na potrzeby niniejszego dokumentu, dokonano w oparciu o filozofię wymiarów, które są standardem w zastosowaniach przemysłowych przez włączenie ich do norm krajowych lub przez szerokie stosowanie w przemyśle.
Niniejszy dokument jest specyfikację grupową, która powinna być użyteczna w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.
Ogólne rozważania dotyczące konstrukcji tego szeregu rdzeni podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-14:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 14: Rdzenie typu EFD
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-14:2019 [IDT], IEC 63093-14:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62317-14:2009 - wersja angielska
ICS 29.100.10