PN-EN IEC 63093-12:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni pierścieniowych, nazywanych także toroidalnymi oraz rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń. Podano wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni pierścieniowych.
Niniejszy dokument jest specyfikacją, która powinna być użyteczna w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-12:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 12: Rdzenie pierścieniowe
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-12:2019 [IDT], IEC 63093-12:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62317-12:2017-01 - wersja angielska, PN-EN 60424-4:2016-05 - wersja angielska
ICS 29.100.10