PN-EN IEC 63093-11:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 11: Rdzenie typu EC do zasilaczy mocy

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni ferrytowych typu EC, zasadnicze wymiary korpusów cewek używanych z tymi rdzeniami a także rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń. Podano wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni EC.
Specyfikacje techniczne zawarte w niniejszym dokumencie powinny być użyteczne w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 63093-11:2018-10/Ap1:2019-09E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-11:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 11: Rdzenie typu EC do zasilaczy mocy
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-11:2018 [IDT], IEC 63093-11:2018 [IDT]
ICS 29.100.10