PN-EN IEC 62969-3:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 3: Pozyskiwanie energii oparte o zjawisko piezoelektryczne wywołane wstrząsami w zastosowaniu do zasilania czujników pojazdów samochodowych

Zakres

Niniejsza część standardu IEC 62969 opisuje terminologię, definicje, symbole, konfiguracje oraz metody badań, które mogą być wykorzystane do oceny i określenia charakterystyk wydajności urządzeń do pozyskiwania energii w oparciu o zjawisko piezoelektryczne wywołane wstrząsami mechanicznymi w zastosowaniu do zasilania czujników pojazdów samochodowych. Dokument ten ma zastosowanie do urządzeń pozyskujących energię z drgań mechanicznych w takich pojazdach jak motocykle, samochody osobowe, autobusy, samochody ciężarowe oraz w odpowiednich ich podsystemach inżynieryjnych bez narzucania jakichkolwiek ograniczeń na technologię czy rozmiary tych urządzeń.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62969-3:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Przyrządy półprzewodnikowe -- Interfejsy półprzewodnikowe w pojazdach samochodowych -- Część 3: Pozyskiwanie energii oparte o zjawisko piezoelektryczne wywołane wstrząsami w zastosowaniu do zasilania czujników pojazdów samochodowych
Data publikacji 18-12-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 62969-3:2018 [IDT], IEC 62969-3:2018 [IDT]
ICS 43.040.10, 31.080.01