PN-EN IEC 62961:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Ciecze elektroizolacyjne -- Metody wyznaczania napięcia międzyfazowego cieczy elektroizolacyjnych -- Wyznaczanie metodą z pierścieniem

Zakres

Niniejszy dokument określa pomiar napięcia międzyfazowego między cieczą elektroizolacyjną i wodą z wykorzystaniem metody pierścienia Du Noüy w warunkach zbliżonych do równowagi. Aby uzyskać wartość, która w sposób realistyczny wyraża rzeczywiste napięcie międzyfazowe, pomiar przeprowadzany jest po około 180s stabilizowania się powierzchni.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62961:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Ciecze elektroizolacyjne -- Metody wyznaczania napięcia międzyfazowego cieczy elektroizolacyjnych -- Wyznaczanie metodą z pierścieniem
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 62961:2018 [IDT], IEC 62961:2018 [IDT]
ICS 29.040.10