PN-EN IEC 62923-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zarządzanie alarmem na mostku -- Część 1: Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania, metody badań i wymagane wyniki badań zarządzania alarmem na mostku (BAM) wspierające rezolucję IMO MSC.302(87). Ma ona zastosowanie do wszystkich alarmów prezentowanych na mostku i przesyłanych na mostek.
UWAGA Cały tekst niniejszej normy, którego brzmienie jest identyczne jak rezolucji IMO MSC.302(87), jest wydrukowany kursywą , a numery rozdziałów rezolucji i związanej z nią normy działania podano w nawiasach.
(MSC 302/2) W celu podniesienia bezpiecznej eksploatacji, nomy działania wymienione w rezolucji MSC.302(87) przewidują wymogi dla zharmonizowanej prezentacji i zharmonizowanego postępowania z alarmami na mostku oraz określa system centralnego zarządzania alarmem (CAM).
W Załączniku E zawarto wytyczne dotyczące zasad, które, kiedy są stosowane, zapewnią pożądane podniesienie bezpieczeństwa.
(MSC 302/3) W Module A (Rozdział 6) niniejszej normy opisano ogólną koncepcję BAM i prezentację alarmów w urządzeniach na mostku. W Modułach B (Rozdział 7) i D (Rozdział 9) zawarto wymagania dotyczące CAM i CAM-HMI. W Module C (Rozdział 8) opisano wymagania interfejsu dla BAM.
BAM jest koncepcją, która wprowadza wymagania dla urządzeń, które obsługują i prezentują alarmy na mostku łącznie z tymi urządzeniami, które zapewniają funkcjonalność systemu centralnego zarządzania alarmem (CAM).
• Urządzenie jest zgodne z BAM jeśli spełnia wymagania Modułu A – Prezentacja i obsługa alarmów na mostku i Modułu C – Współdziałanie z niniejszą normą.
• Urządzenie jest zgodne z systemem CAM jeśli jest urządzeniem zgodnym z BAM i dodatkowo spełnia Moduł B – Funkcjonalność systemu centralnego zarządzani alarmem i Moduł D – Dokumentacja systemu i urządzenia dla systemu CAM według niniejszej normy.
W celu wsparcia wyposażenia statków w urządzenia zgodne z BAM obsługujące alarmy związane z komunikacją z pozostałymi urządzeniami nie zgodnymi z BAM (nazywane ‘starszymi źródłami alarmów’), w niniejszej normie zawarto wytyczne w jaki sposób połączyć urządzenia zgodne z BAM z pozostałymi urządzeniami, które nie są zgodne z BAM (patrz 4.4 i Załącznik H).
W części 2 niniejszej normy przedstawiono znormalizowany alarm i identyfikatory grupowe oraz inne dodatkowe funkcje (patrz IEC 62923-2).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62923-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Zarządzanie alarmem na mostku -- Część 1: Wymagania dotyczące działania i eksploatacji, metody badania i wymagane wyniki badań
Data publikacji 26-03-2019
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 62923-1:2018 [IDT], IEC 62923-1:2018 [IDT]
ICS 47.020.70