PN-EN IEC 62902:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Ogniwa i baterie wtórne -- Oznakowania symbolami dla identyfikacji technologii elektrochemicznej

Zakres

Niniejszy dokument podaje metody niedwuznacznej identyfikacji wtórnych ogniw, baterii, modułów baterii i monobloków, zgodnie z zawartymi w nich technologiami elektrochemicznego magazynowania energii.

Oznakowania opisane w niniejszej normie mają zastosowanie do ogniw wtórnych, baterii, modułów baterii i monobloków o objętości większej niż 900 cm3.

Oznakowanie identyfikujące rodzaj technologii elektrochemicznej jest użyteczne w fazach instalacji, użytkowania i wycofywania baterii z użytku.

Wiele procesów recyclingu zależnych jest od rodzaju technologii elektrochemicznej. Tak więc w przypadku gdy bateria zawierająca nieodpowiedni rodzaj technologii trafia do danego procesu recyclingu, mogą mieć miejsce niepożądane zdarzenia. Zatem aby zapewnić bezpieczeństwo podczas procesów sortowania i recyclingu, bateria jest oznakowana zgodnie z zawartą w niej technologią elektrochemiczną.

Niniejszy dokument definiuje warunki używania oznakowań identyfikujących rodzaj technologii elektrochemicznej zawartej w danej baterii.

Niniejsza dokument zawiera szczegóły i sposób stosowania tych oznakowań.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62902:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Ogniwa i baterie wtórne -- Oznakowania symbolami dla identyfikacji technologii elektrochemicznej
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62902:2019 [IDT], IEC 62902:2019 [IDT]
ICS 29.220.20, 29.220.30