PN-EN IEC 62885-5:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 5: Sprzęt czyszczący pod ciśnieniem i za pomocą pary do użytku domowego i komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Niniejsza część IEC 62885 wyszczególnia charakterystyczne cechy funkcjonalne sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i sprzętu czyszczącego za pomocą pary zgodnie z IEC 60335-2-79.

Ma za cel służyć producentom do opisywania parametrów podawanych w instrukcjach obsługi oraz w literaturze. Może to dotyczyć wszystkich lub niektórych parametrów opisanych w niniejszym definiującym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62885-5:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia do czyszczenia powierzchni -- Część 5: Sprzęt czyszczący pod ciśnieniem i za pomocą pary do użytku domowego i komercyjnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 28-01-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN IEC 62885-5:2018 [IDT], IEC 62885-5:2018 [IDT]
ICS 97.080