PN-EN IEC 62881:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Macierz przyczyn i skutków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono sposób wdrażania macierzy przyczyn i skutków (C&E) w pracach inżynierskich. Opisano prosty format zwartej wymiany informacji pomiędzy różnymi obszarami dyscyplin inżynierskich, zawartych w projektach inżynierskich lub utrzymaniu ruchu. Niniejszy dokument określa wymagania minimalne dla macierzy przyczyn i skutków C&E, która jest określana na podstawie dokumentacji projektowej, na przykład P&ID lub ustnych opisów.
Przeniesienie relacji zdefiniowanych w macierzach C&E na kod funkcyjny lub źródłowy aplikacji PLC/DCS jest poza zakresem niniejszego dokumentu. Dodatkowo niniejszy dokument nie określa sposobu implementacji złożonej logiki i/lub sekwencji na konkretnej platformie sterowania, które będzie wymagać rozwiązania dodatkowych zastrzeżeń.
Należy rozumieć, że macierze przyczyn i skutków C&E mogą być użyte do dokumentacji reakcji wyposażenia na wystąpienie błędu i dlatego mogą być używane jako punkt odniesienia do koniecznych działań związanych z bezpieczeństwem.
Macierze przyczyn i skutków C&E tak jak to zdefiniowano w niniejszym dokumencie nie posiadają takiego zakresu jak diagramy Ishikawa czy Fishbone, które często są określane w literaturze jako diagramy przyczyn i skutków.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62881:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Macierz przyczyn i skutków
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 62881:2018 [IDT], IEC 62881:2018 [IDT]
ICS 03.120.99, 25.040.40