PN-EN IEC 62853:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Niezawodność systemów otwartych

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne dotyczące zbioru wymagań w stosunku do cykli życia systemów w celu zapewnienia niezawodności systemów otwartych.
W niniejszym dokumencie doprecyzowano IEC 60300-1 poprzez przedstawienie szczegółów dotyczących zmian potrzebnych do uwzględnienia charakterystyk systemów otwartych. Zdefiniowano widoki procesowe w oparciu o ISO/IEC/IEEE 15288:2015, w której zidentyfikowano zbiór procesów w cyklu życia systemu.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do cykli życia wyrobów, systemów, procesów lub usług obejmujących sprzęt, oprogramowanie i aspekty ludzkie, bądź dowolne połączenie tych elementów.
W systemach otwartych bezpieczeństwo jest szczególnie ważne, ponieważ te systemy są szczególnie narażone na ataki.
Niniejszy dokument można stosować w celu poprawy niezawodności systemów otwartych oraz do zapewnienia, że zastosowanie widoków procesowych charakterystycznych dla systemów otwartych da oczekiwane wyniki. Służy on pomocą organizacji w definiowaniu działań i zadań, które należy podjąć, aby osiągnąć cele dotyczące niezawodności systemu otwartego, łącznie z komunikacją dotyczącą niezawodności, oceną i oszacowaniem niezawodności w cyklu życia systemu.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62853:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Niezawodność systemów otwartych
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN IEC 62853:2018 [IDT], IEC 62853:2018 [IDT]
ICS 03.120.01, 35.100.01