PN-EN IEC 62684:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Wymagania dotyczące wspólnych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych umożliwiających transmisję danych

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje interoperacyjność wspólnych zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych umożliwiających transmisję danych. Zdefiniowano wspólne cechy zasilania i wyspecyfikowano wymagania na interfejs zewnętrznej ładowarki.
Bezpieczeństwo i aspekty EMC nie są objęte tą normą międzynarodową. Bezpieczeństwo obejmuje IEC 60950-1 lub IEC 62368-1 a EMC jest objęte normami regionalnymi lub krajowymi.
Niniejszy dokument definiuje interoperacyjność w oparciu o dotychczasowe techniki USB i nie uwzględnia interfejsów, które wprowadza
IEC 62680-1-3 (USB typu CTM), IEC 62680-1-2 (USB PD) i IEC 63002.
Uwaga: Treść tego dokumentu jest oparta na załączniku II z dnia 12 stycznia 2010 do Protokołu ustaleń odnośnie harmonizacji funkcji zasilania telefonów ruchomych

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62684:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące wspólnych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych umożliwiających transmisję danych
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN IEC 62684:2018 [IDT], IEC 62684:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62684:2011 - wersja angielska, PN-EN 62684:2011/Ap1:2015-11 - wersja angielska
ICS 33.070.50