PN-EN IEC 62613-1:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki okrętowe do nabrzeżnych systemów łączeniowych wysokiego napięcia (Systemy HVSC) -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 62613 dotyczy sprzętu
• trójfazowego (trzy bieguny + Ziemia) z do trzech styków pilotujących,
• jednobiegunowych (Neutralny).
Sprzęt ten ma prądy znamionowe nie przekraczające 500 A i znamionowe napięcia robocze nie przekraczające 12 kV 50/60 Hz.
UWAGA 1 W USA termin „Ground” jest stosowany zamiast „Ziemia”
Sprzęt ten jest przeznaczony głównie do stosowania na zewnątrz, w środowisku wody morskiej, do zasilania statków z nabrzeża (połączenie statek-nabrzeże), w zakresie temperatur otoczenia od –25 °C do +45 °C.
UWAGA 2 W niektórych krajach może być konieczne uwzględnienie innych zakresów temperatur.
Sprzęt ten nie jest przewidziany do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. W takich miejscach, gdzie występują specjalne warunki, mogą być konieczne dodatkowe wymagania.
Powyższy sprzęt przewidziany jest do przyłączania do przewodów z miedzi lub stopów miedzi.
Zakresem niniejszej normy objęte są gniazda wtyczkowe lub wtyki okrętowe wbudowywane lub mocowane do wyrobów elektrycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62613-1:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki okrętowe do nabrzeżnych systemów łączeniowych wysokiego napięcia (Systemy HVSC) -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 24-10-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN IEC 62613-1:2018 [IDT], IEC 62613-1:2011 [IDT]
ICS 29.120.30