PN-EN IEC 62559-3:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML

Zakres

W celu wymiany informacji dotyczących przypadków użycia według szablonu określonego w IEC 62559-2, w niniejszej części IEC 62559 ustanowiono interfejsy pomiędzy repozytoriami różnych przypadków użycia i/lub narzędziami inżynierii oprogramowania UML.

W związku z tym, w niniejszym dokumencie określono wymagane podstawowe koncepcje i ich serializację na syntaktyczny format XML szablonu przypadku użycia, wykaz uczestników i wykaz szczegółowych wymagań.

Jak przedstawiono na Rysunku 2, modelowanie ma wpływ na wykorzystanie UML do graficznego przedstawienia danych, zawartych w przypadkach użycia, zgodnie z szablonem IEC 62559. Z tego względu w procesie opracowywania przypadku użycia format tekstowy szablonu przypadków użycia może być traktowany jako punkt startowy dla ekspertów ze strefy biznesowej lub jako łatwy sposób modyfikowania danych przypadków użycia dla osób niebędących ekspertami UML. W rezultacie ważne jest, aby seria IEC 62559 zapewniła niezawodny sposób konwertowania tego formatu do formatu UML i odwrotnie. Gdy tylko repozytorium przypadków użycia jest utrzymywane zgodnie z serią IEC 62559, inną związaną z tym potrzebą jest możliwość importu/eksportu pomiędzy różnymi narzędziami UML a różnymi repozytoriami przypadków użycia odnośnie do informacji dotyczących przypadków użycia w oparciu o format niezależny od narzędzia.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest zaproponowanie niezależnego formatu przekazywania informacji o przypadku użycia między programami do modelowania. Aby osiągnąć ten cel, wybrano syntaktyczny format XML do uszeregowania danych o przypadku użycia. W niniejszym dokumencie szczegółowo określono podstawowe pojęcia szablonu w UML i ich przekształcenia na XML z użyciem standardu XSD.

Jak przedstawiono na Rysunku 2, niniejszy dokument wspiera interoperacyjność pogramów do modelowania używanego przez różne firmy na całym świecie.

Po osiągnięciu tego poziomu współdziałania, IEC 62559 może zapewnić niezawodny mechanizm interpretacji tych danych XML w celu graficznego przedstawienia przypadków użycia w UML. Potrzeba ta zostanie również uwzględniona w przyszłej części IEC 62559 (do określenia).

W niniejszym dokumencie skoncentrowano się na metodologicznych ramach, stosowanych również w normach IEC TC 57, które podsumowano w Rozdziale 4.

W celu wymiany przypadków użycia według szablonu zdefiniowanego w IEC 62559-2, w niniejszym dokumencie ustanowiono interfejs pomiędzy różnymi repozytoriami przypadków użycia i/lub narzędziami UML.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62559-3:2018-03 - wersja polska
Tytuł Metodyka przypadków użycia -- Część 3: Określenie artefaktów szablonu dokumentowania przypadków użycia w serializowanym formacie XML
Data publikacji 09-09-2019
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 304, Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej
Wprowadza EN IEC 62559-3:2018 [IDT], IEC 62559-3:2017 [IDT]
ICS 29.020