PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne

Zakres

Niniejszą część IEC 62485 stosuje się dla stacjonarnych akumulatorów i ich instalacji dla napięcia do 1 500 V DC (znamionowe) i określa podstawy pomiarów dla ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi od:
- elektryczności,
- emisją gazów,
- elektrolitu.

Ta Norma Międzynarodowa określa wymagania dla zapewnienia bezpieczeństwa w związku z montażem, użytkowaniem, kontrolą, konserwacją i usuwaniem.

Pokrywa swoim zakresem akumulatory kwasowo-ołowiowe i NiCd / NiMH.

Przykładami głównych zastosowań są:
- telekomunikacja,
- stacje energetyczne,
- systemy oświetlenia awaryjnego i systemy alarmowe,
- UPS-y,
- układy rozruchu silnika,
- systemy fotowoltaiczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 2: Baterie stacjonarne
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62485-2:2018 [IDT], IEC 62485-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50272-2:2007 - wersja polska, PN-EN 50272-2:2007/Ap1:2009 - wersja polska
ICS 29.220.20