PN-EN IEC 62485-1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 62485 określa podstawowe wymagania dla baterii wtórnych i instalacji baterii.

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa, niezawodności, oczekiwanego czasu życia, wytrzymałości mechanicznej, stabilności cykli ładownia, rezystancji wewnętrznej i temperatury akumulatora są określane w odniesieniu różnych zastosowań i determinuje to wybór technologii i sposobu projektowania akumulatorów.

Na ogół wymagania i określenia są wyspecyfikowane dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych i niklowo-kadmowych. Dla innych typów akumulatorów z wodnym elektrolitem, wymagania mogą być określane odpowiednio.

Norma odnosi się do aspektów związanych z bezpieczeństwem w związku z zagrożeniami powiązanymi z:
– elektrycznością (instalacja, ładowanie, rozładowywanie, itp.);
– elektrolitami;
– mieszankami gazów palnych;
– przechowywaniem i transportem.

W odniesieniu do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy odnieść się do IEC 60364-4-41.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62485-1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii -- Część 1: Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62485-1:2018 [IDT], IEC 62485-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50272-1:2010 - wersja angielska
ICS 29.220.20, 29.220.30