PN-EN IEC 62477-2:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 2: Przekształtniki półprzewodnikowe od 1000 V AC lub 1500 V DC aż do 36 kV AC lub 54 kV DC

Zakres

Niniejsza część IEC 62477 odnosi się do systemów przekształtników energoelektronicznych (PECS) i wyposażenia, ich komponentów do elektronicznego przekształcania mocy i elektronicznego przełączania mocy, włączając środki do ich sterowania, ochrony, monitorowania i pomiaru, takie jak dla głównego celu przekształcania energii elektrycznej, z ustalonymi napięciami systemu od 1 000 V AC lub 1 500 V DC aż do 36 kV AC lub 54 kV DC. Ten dokument może też zostać użyty jako norma odniesienia dla komisji produktu tworzących normy produktu dla: • regulowanych elektrycznych systemów napędowych (PDS), • autonomicznych bezprzerwowych systemów mocy (UPS) oraz • stabilizowanych zasilaczy DC. Dla PECS, dla którego żadna norma produktu nie istnieje, niniejszy dokument dostarcza minimalnych wymagań dla aspektów bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma status grupowej publikacji bezpieczeństwa zgodnie z Przewodnikiem 104 IEC dla systemów przekształtników energoelektronicznych i wyposażenia dla źródeł energii słonecznych, wiatrowych, pływowych, falowych, ogniw paliwowych itp. Zgodnie z Przewodnikiem 104 IEC, jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdziekolwiek ma zastosowanie, aby zastosować podstawowe publikacje bezpieczeństwa i / lub grupowe publikacje bezpieczeństwa w przygotowaniu ich norm produktu. Niniejszy dokument: • ustala wspólną terminologię dla aspektów bezpieczeństwa wiążących się z PECS i wyposażeniem, • ustala minimalne wymagania dla koordynacji aspektów bezpieczeństwa z powiązanymi częściami wewnątrz PECS, • ustala wspólną podstawę dla minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla części PEC z produktami, które zawierają PEC, • wyszczególnia wymagania, by zmniejszyć niebezpieczeństwa pożaru, porażenia elektrycznego, zagrożenia cieplnego, energią i mechanicznego, podczas użytkowania i obsługi i, gdzie szczególnie określone, podczas naprawy i utrzymania, • wyszczególnia minimalne wymagania, by zmniejszyć niebezpieczeństwa odnośnie wyposażenia rozłączalnego i trwale połączonego, czy składa się ono z systemu połączonych zespołów czy zespołów samodzielnych, pod warunkiem instalowania, działania i utrzymywania wyposażenia w sposób nakazany przez producenta, • ustanawia wymaganie etykiety oszacowania błędu łuku wraz z instrukcjami badania dla PEC i PECS oraz • obejmuje przekształtniki i systemy energoelektroniczne w projekcie typu otwartego, które są skatalogowanymi (wstępnie zdefiniowanymi dostępnymi komercyjnie) przekształtnikami i systemami energoelektronicznymi lub zaprojektowanymi rozwiązaniami tego samego. Niniejszy dokument nie obejmuje: • aparatów telekomunikacyjnych innych niż zasilacze do takich aparatów, • aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego jakimi zajmuje się np. IEC 61508 (wszystkie części), • wyposażenia elektrycznego i systemów dla zastosowań kolejowych i pojazdów elektrycznych oraz • przekształtników i systemów energoelektronicznych w projekcie typu otwartego, które są – w ich głównej części – wymiarowane, projektowane i budowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i specyfikacjami użytkownika oraz kierują się normami instalacji elektroenergetycznych, np. IEC 61936-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62477-2:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 2: Przekształtniki półprzewodnikowe od 1000 V AC lub 1500 V DC aż do 36 kV AC lub 54 kV DC
Data publikacji 22-02-2019
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 62477-2:2018 [IDT], IEC 62477-2:2018 [IDT]
ICS 29.200