PN-EN IEC 62474:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego

Zakres

Niniejszy dokument określa procedurę, treść i formę deklaracji materiałowej przeznaczonej dla wyrobów i osprzętu organizacji działających w przemyśle elektrotechnicznym i zaopatrujących przemysł elektrotechniczny. Chemikalia procesowe, emisja zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem tych wyrobów ani opakowania produktowe nie są zawarte w zakresie tego dokumentu.
Głównym zadaniem niniejszego dokumentu jest dostarczanie danych w górę i w dół łańcucha dostaw, które:
• umożliwią organizacjom ocenę wyrobów w oparciu o wymagania zgodności dotyczące substancji chemicznych
• umożliwią organizacjom wykorzystanie tych informacji w procesie projektowania uwzględniającego ochronę środowiska we wszystkich fazach cyklu życia wyrobu.
Niniejszy dokument opisuje zarówno obowiązkowe, jak i opcjonalne wymagania dotyczące deklaracji.
Niniejszy dokument nie sugeruje żadnej szczególnej metody zbierania danych dotyczących deklaracji materiałowych. Produkt umożliwia jednak format danych, używanych do przesyłania informacji, w ramach łańcucha dostaw. Organizacje mają swobodę przy ustalaniu najwłaściwszej metody zbierania danych do deklaracji materiałowych, ażeby nie pogarszać użyteczności i jakości tych danych. Niniejszy dokument ma umożliwić opracowywanie protokołów na podstawie: oceny technicznej, deklaracji materiałowych dostawcy i/lub próbkowania oraz badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62474:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Deklaracja materiałowa dotycząca wyrobów elektrotechnicznych i dla przemysłu elektrotechnicznego
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 62474:2019 [IDT], IEC 62474:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62474:2012 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.020.30, 31.020