PN-EN IEC 62465:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem systemów okablowania elektrycznego

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera strategie, wymagania techniczne i zalecane praktyki w zakresie zarządzania normalnym procesem starzenia się systemów okablowania, które są istotne dla bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych. Główne wymagania są przedstawione w treści niniejszej Normy Międzynarodowej, a następnie w kilku załącznikach informacyjnych zawarto przykłady technik testowania kabli, procedur i urządzeń, które mają zastosowanie w przemyśle jądrowym, w celu zapewnienia, że degradacja systemów w wyniku starzenia nie wpłynie na bezpieczeństwo elektrowni. Niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje kable i ich akcesoria (np. złącza) instalowane w elektrowniach jądrowych (wewnątrz i na zewnątrz obudowy bezpieczeństwa). Zawiera ona wymagania dotyczące przeprowadzania testów kabli w celu konserwacji predykcyjnej, rozwiązywania problemów, zarządzania starzeniem się oraz zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni. Norma dotyczy kabli oprzyrządowania i sterowania (I & C), kabli sygnałowych i kabli zasilających o napięciu mniejszym niż 1 kV. Bardziej szczegółowo, niniejsza Norma Międzynarodowa skupia się na technikach testowania na miejscu (in-situ), które zostały ustalone do określania problemów w przewodach kablowych (tj. przewodach miedzianych) i, w mniejszym stopniu, na materiale izolacyjnym (tj. polimerze). Norma ta jest zgodna z normą IEC 62342 "Zarządzanie starzeniem się", która została przygotowana w celu zapewnienia ogólnych wytycznych w zakresie zarządzania starzeniem się komponentów oprzyrządowania i sterowania w elektrowniach jądrowych, w tym kabli. Należy podkreślić, że technologie testowania kabla ewoluują i stają się dostępne nowe metody, które nie zostały uwzględnione w niniejszej normie międzynarodowej. Dokładniej, niniejsza Norma Międzynarodowa obejmuje typowe metody testowania kabli, które były stosowane w energetyce jądrowej w ciągu ostatniej dekady. Należy również podkreślić, że mało prawdopodobne jest, aby jedna wybrana technika testowania kabli zapewniła rozstrzygający wynik. Niezawodna diagnoza wymaga zwykle połączenia technik.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62465:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe -- Oprzyrządowanie i systemy sterowania ważne dla bezpieczeństwa -- Zarządzanie starzeniem systemów okablowania elektrycznego
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62465:2019 [IDT], IEC 62465:2010 [IDT]
ICS 27.120.20