PN-EN IEC 62442-3:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących

Zakres

W niniejszej części normy wieloczęściowej IEC 62442 ustalono metodę pomiaru strat mocy transformatorów magnetycznych oraz strat mocy i mocy w stanie czuwania przekształtników elektronicznych do żarówek halogenowych i źródeł(a) światła LED.
Przyjmuje się, że urządzenia sterujące są zaprojektowane do stosowania przy zasilaniu DC do 1 000 V i/lub zasilaniu AC do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.
Określono również metodę obliczeń sprawności wymienionych urządzeń sterujących do żarówek halogenowych i źródeł(a) światła LED.
Niniejszy dokument dotyczy obwodów elektrycznych urządzenie sterujące – lampa składających się wyłącznie z urządzenia sterującego i lamp(y) (źródeł świata LED).
W przypadku zasilaczy do wielu zastosowań rozpatrywana jest tylko część oświetleniowa.
UWAGA 1 Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń w procesie produkcji.
Określa ona metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej, mocy w stanie czuwania i metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp dla wszystkich urządzeń sterujących sprzedawanych do celów domowych i zwykłych komercyjnych, pracujących z żarówkami halogenowymi i źródeł(a) światła LED. Termin źródła światła LED obejmuje moduły LED i lampy LED.
Niniejsza część IEC 62442 nie ma zastosowania do:
– urządzeń sterujących stanowiących integralną część lamp (źródeł światła LED);
– obwodów urządzeń sterujących z szeregowo połączonymi kondensatorami;
– urządzeń sterujących z cewką magnetyczną, sterowalnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62442-3:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Data publikacji 29-11-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-3:2018 [IDT], IEC 62442-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62442-3:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 62442-3:2014-12/A11:2018-01 - wersja angielska
ICS 29.140.99