PN-EN IEC 62442-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń

Zakres

Niniejsza część IEC 62422 definiuje metodę pomiaru i obliczeń całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzenie – lampa, pracujących ze skojarzoną z nimi świetlówką lub świetlówkami. Zdefiniowano również metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp. Niniejszy dokument dotyczy obwodów elektrycznych urządzenia do lamp składających się tylko z urządzenia i lampy lub lamp. Jest on przeznaczony do stosowania przy zasilaniu prądem stałym do 1 000 V i/lub przy zasilaniu prądem przemiennym do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.
UWAGA
Nie włączono wymagań dotyczących badań indywidualnych urządzeń do lamp w procesie produkcji
Niniejszy dokument określa metodę pomiaru całkowitej mocy wejściowej i metodę obliczeń sprawności urządzenia do lamp dotyczących wszystkich urządzeń używanych do celów domowych I normalnych komercyjnych, pracujących z następującymi świetlówkami:
- świetlówki liniowe;
- świetlówki z pojedynczą końcówką (kompaktowe);
- inne świetlówki ogólnego zastosowania.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
- urządzeń do lamp tworzących integralną część lampy,
- sterowalnych urządzeń do lamp z cewką magnetyczną,
- opraw oświetleniowych podporządkowanych dodatkowym aspektom odnoszących się do wydajności optycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62442-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń
Data publikacji 14-12-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62442-1:2018 [IDT], IEC 62442-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62442-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 62442-1:2011/A11:2018-01 - wersja angielska, PN-EN 62442-1:2011/AC:2012 - wersja angielska
ICS 29.140.99