PN-EN IEC 62364:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona

Zakres

W niniejszym dokumencie podano Wytyczne dla:
a) prezentacji danych dotyczących intensywności erozji hydroabrazyjnej w kilku kombinacjach jakości wody, warunków pracy, materiałów konstrukcyjnych oraz własności elementów konstrukcyjnych pochodzących z różnych lokalizacji;
b) opracowania wytycznych do metod minimalizacji erozji hydroabrazyjnej poprzez modyfikację projektowania hydraulicznego dla czystej wody. Niniejsze wytyczne nie obejmują takich szczegółów, jak kształty profili hydraulicznych, które powinny być opracowywane przez specjalistów w zakresie projektowania hydraulicznego;
c) opracowania wytycznych opartych na danych pochodzących ze zgromadzonego doświadczenia dotyczącego względnej odporności materiałów, w przypadku których występują problemy erozji hydroabrazyjnej;
d) opracowania wytycznych dotyczących zachowania trwałości materiałów odpornych na erozję hydroabrazyjną oraz twardych pokryć ochronnych;
e) opracowania wytycznych do zalecanych działań, które właściciele powinni podejmować, by ich specyfikacje zawierały przekaz o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na ten aspekt projektowania hydraulicznego dotyczącego ich lokalizacji bez ustalania kryteriów, które nie mogą być spełnione, gdyż odpowiednie środki znajdują się poza kontrolą wytwórców;
f) opracowania wytycznych dotyczących warunków pracy turbin wodnych w wodzie zawierającej cząstki stałe, celem zwiększenia ich żywotności.
W niniejszym dokumencie założono, że woda nie jest agresywna. Ponieważ agresywność chemiczna zależy od tak wielu możliwych związków chemicznych oraz materiału, z którego zbudowana jest maszyna, odnoszenie się do tych zagadnień nie mieści się w zakresie niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie założono, że kawitacja nie występuje w turbinie. Kawitacja i erozja hydroabrazyjna mogą wzajemnie się intensyfikować, w związku z czym erozja wynikowa jest silniejsza niż suma erozji kawitacyjnej i erozji hydroabrazyjnej. Ilościowy związek określający erozję hydroabrazyjną wynikową nie jest znany i rozważanie takiej abrazji pozostaje poza zakresem niniejszego dokumentu. Wyjątkiem jest zalecenie, by w fazie projektowania turbiny przedsięwziąć specjalne działania zmierzające do minimalizacji kawitacji.
Duże ciała stałe (np. kamienie, drewno, lód, obiekty metalowe itp.) przemieszczające się z wodą mogą uderzać w elementy turbiny i wywoływać uszkodzenia. Uszkodzenia te mogą z kolei zwiększyć burzliwość przepływu przyspieszając zużycie wskutek kawitacji i erozji hydroabrazyjnej. Powłoki odporne na erozję hydroabrazyjną mogą być również uszkodzone lokalnie wskutek uderzeń dużych ciał stałych. Zagadnienia te są poza zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument dotyczy głównie wyposażenia elektrowni wodnych. Niektóre jego fragmenty mogą być również stosowane do innych maszyn hydraulicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62364:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN IEC 62364:2019 [IDT], IEC 62364:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62364:2014-02 - wersja angielska
ICS 27.140, 23.100.10