PN-EN IEC 62282-5-100:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-100: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62282 dotyczy konstrukcji, oznakowania i wymagań testowych przenośnych ogniw paliwowych. Takich, które nie są trwale zamocowane lub ich położenie nie jest w żaden inny sposób na stałe zabezpieczone. Celem przenośnych ogniw paliwowych jest wytworzenie energii elektrycznej.

Niniejszy dokument stosuje się dla prądu przemiennego i stałego dla przenośnych systemów paliwowych o znamionowym napięciu wyjściowym nie przekraczającym 600 V dla napięcia przemiennego i 850 V dla napięcia stałego, przeznaczonych do użytku zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Wymienione ogniwa paliwowe nie są stosowane w miejscach niebezpiecznych w rozumieniu normy IEC 60050-426:2008, 426-03-01, chyba że dodatkowe podjęto dodatkowe środki bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 60079-0[5]1).

Niniejszy dokument nie odnosi się do przenośnych systemów ogniw paliwowych, które są:
1) trwale połączone do systemu dystrybucji energii elektrycznej,
2) trwale połączone do systemu dystrybucji paliw użytkowych,
3) mocy przesyłowej w sieci,
4) dla mocy napędowej pojazdów drogowych,
5) przeznaczone do stosowania na pokładach samolotów pasażerskich.

Ogniwa paliwowe, które zapewniają ładowanie akumulatorów w pojazdach hybrydowych, w których akumulator dostarcza energię i energię do napędzania pojazdu, nie są przedmiotem niniejszego dokumentu. Następujące paliwa i surowce paliwowe są uwzględnione w zakresie tego dokumentu:
• gaz ziemny,
• gaz płynny, tj. propan i butan,
• alkohole ciekłe, na przykład metanol, etanol,
• benzyny,
• olej napędowy (diesel),
• nafta,
• wodór,
• chemicznych wodorków.

Niniejsza norma nie wyklucza użycia podobnych paliw lub utleniaczy z innych źródeł niż powietrze, a wynikłe stąd zagrożenia adresowane są za pośrednictwem dodatkowych wymagań.

1) Cyfry w nawiasach kwadratowych dotyczą pozycji w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62282-5-100:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-100: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 62282-5-100:2018 [IDT], IEC 62282-5-100:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62282-5-1:2013-06 - wersja angielska
ICS 27.070