PN-EN IEC 62149-10:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne – Część 10: Elementy nadawczo-odbiorcze do transmisji częstotliwości radiowych światłowodem (RoF) dla bezprzewodowych systemów fronthaul

Zakres

Niniejsza część IEC 62149 obejmuje specyfikację eksploatacyjną dla elementów nadawczo-odbiorczych do transmisji częstotliwości radiowych światłowodem (RoF) wykorzystywanych do bezprzewodowych systemów fronthaul. Niniejsza norma eksploatacyjna zawiera definicję wymagań dla parametrów wydajnościowych produktu wraz z szeregiem testów i pomiarów z jasno określonymi warunkami, ostrościami narażeń i kryteriami przepuszczenia/odrzucenia. Testy są przeznaczone do jednorazowego przeprowadzenia, aby udowodnić zdolności produktu do spełnienia wymagań niniejszej normy eksploatacyjnej.
Produkt, dla którego wykazano, że spełnia wszystkie wymagania stawiane przez normę eksploatacyjną, może być uznany za zgodny z niniejszą normą eksploatacyjną.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62149-10:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Światłowodowe elementy i urządzenia aktywne -- Normy eksploatacyjne – Część 10: Elementy nadawczo-odbiorcze do transmisji częstotliwości radiowych światłowodem (RoF) dla bezprzewodowych systemów fronthaul
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 62149-10:2018 [IDT], IEC 62149-10:2018 [IDT]
ICS 33.180.99