PN-EN IEC 62087-7:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 7: Monitory komputerowe

Zakres

Ta część normy IEC 62087 określa zużycie energii przez monitory komputerowe, w tym, ale nie wyłącznie, z technologiami CRT, LCD, PDP lub OLED. Monitory komputerowe z ekranami dotykowymi są objęte zakresem tego dokumentu. Niniejszy dokument dotyczy monitorów komputerowych, których główne źródło zasilania jest inne niż bateria. Monitory komputerowe zasilane z baterii nie są objęte tym dokumentem. Jednak monitory komputerowe zasilane z sieci mogą zawierać dowolną liczbę baterii pomocniczych.
W tym dokumencie są uwzględnione monitory komputerowe podłączone za pomocą wejść cyfrowych, takich jak DisplayPort, HDMI, DVI lub przez analogowe wejście VGA. Dokument nie dotyczy monitorów komputerowych podłączonych do sieci komputerowej i podłączonych bezprzewodowo.
Monitor komputerowy to urządzenie wyświetlające, które nie zawiera tunera telewizyjnego i jest przeznaczone do wyświetlania sygnałów wideo z komputera. Te sygnały wideo są tworzone przez programy działające w komputerze i mogą składać się z obrazów ruchomych i nieruchomych. W związku z tym określono procedury testowe wykorzystujące wzorce statyczne, dynamiczne wideo i wideo dla potrzeb Internetu.
Metody badań określone w tym dokumencie mogą być stosowane do monitorów komputerowych dowolnej wielkości, jednak ten dokument nie ma zastosowania do specjalistycznych monitorów w sprzęcie medycznym, edytorskim i w innymi zastosowaniach profesjonalnych, komercyjnych lub przemysłowych.
Określono również różne tryby pracy, które są istotne dla pomiaru zużycia energii.
Warunki pomiaru w tym dokumencie dotyczą normalnego użytkowania urządzenia i mogą różnić się od specjalnych warunków, na przykład określonych w normach bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62087-7:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Określenie poboru energii -- Część 7: Monitory komputerowe
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN IEC 62087-7:2019 [IDT], IEC 62087-7:2018 [IDT]
ICS 33.140