PN-EN IEC 62046:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące wyboru, sytuowania, konfiguracji i przekazania do użytkowania wyposażenia ochronnego przeznaczonego do wykrywania chwilowej lub ciągłej obecności osób, w celu ochrony tych osób przed niebezpieczną częścią (niebezpiecznymi częściami) maszyny w zastosowaniach przemysłowych. Niniejsza norma obejmuje zastosowanie elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) objętego normą IEC 61496 (wszystkie części) oraz mat i podłóg czułych na nacisk objętych normą ISO 13856-1.
Niniejsza norma uwzględnia charakterystykę (ograniczenia) maszyny, wyposażenia ochronnego, środowiska i współdziałania człowieka z maszyną w odniesieniu do osób od 14 roku życia.
Niniejsza norma zawiera Załączniki informacyjne zawierające przewodnik dotyczący stosowania wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób. Załączniki te zawierają przykłady ilustrujące zasady przedstawione w normie. Intencją zamieszczenia tych przykładów nie jest wskazywanie jedynych rozwiązań dotyczącej danej aplikacji, ani ograniczanie technicznych innowacji i postępu. Przykłady te przedstawiają jedynie reprezentatywne rozwiązania w celu ilustracji niektórych koncepcji integracji wyposażenia ochronnego i zostały uproszczone w celu przejrzystości, więc mogą być niekompletne.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62046:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Stosowanie wyposażenia ochronnego do wykrywania obecności osób
Data publikacji 24-10-2018
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 62046:2018 [IDT], IEC 62046:2018 [IDT]
ICS 13.110