PN-EN IEC 61967-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje

Zakres

W niniejszej części IEC 61967 podano ogólne informacje i definicje na temat pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych pochodzących od przewodzenia i promieniowania, wywołanych przez układy scalone. Podano tu opis warunków pomiarów, wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową i odpowiednie procedury pomiarów oraz zawartość protokołów pomiarowych. Załączono tabele porównawcze metod pomiarowych jako Załącznik A, według których można dokonać wyboru właściwych(ej) metod(y) pomiarowych(ej). Celem niniejszego dokumentu jest opisać ogólne warunki, aby ustanowić jednolite środowisko testowania i otrzymać ilościową miarę zakłóceń w zakresie częstotliwości radiowych wywoływanych przez układy scalone (IC). Krytyczne parametry, które oczekuje się, że wpłyną na wyniki testu, są opisane. Odchylenia od tego dokumentu są odnotowywane jawnie w indywidualnym sprawozdaniu testu. Skutki pomiaru mogą zostać użyte dla porównania lub innych celów. Pomiar napięcia i prądu w zakresie emisji przewodzonej o częstotliwościach radiowych lub zakłóceń promieniowania w zakresie tych częstotliwości, pochodzących od układów scalonych, dokonywany w warunkach kontrolowanych, dostarcza informacji na temat wielkości zakłóceń w zakresie częstotliwości radiowych przy zastosowaniu tych układów. Zakres stosowanych częstotliwości jest opisany w każdej części IEC 61967.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61967-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych -- Część 1: Podstawowe warunki i definicje
Data publikacji 10-07-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61967-1:2019 [IDT], IEC 61967-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61967-1:2003 - wersja angielska
ICS 31.200