PN-EN IEC 61853-3:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej -- Część 3: Wyznaczanie znamionowej wydajności energetycznej

Zakres

Niniejsza część IEC 61853 opisuje sposób obliczania wartości znamionowej wydajności energetycznej modułu PV. IEC 61853-1 opisuje wymagania niezbędne dla określenia wydajności modułu dla różnych temperatur i natężeń promieniowania w kontekście mocy (w watach, W). IEC 61853-2 opisuje procedury badawcze w celu wyznaczenia temperatury modułu wynikającej z natężenia promieniowania, temperatury otoczenia i prędkości wiatru, metodę pomiaru efektów związanych z kątem padania promieniowania oraz odpowiedzi widmowej. IEC 61853-4 opisuje znormalizowane wzorcowe profile klimatyczne (znormalizowany zestaw parametrów środowiskowych) wykorzystywane w celu wyznaczenia znamionowych wartości wydajności energetycznej modułu.

Celem niniejszej normy jest określenie metodologii dla wyznaczenia wyjściowej energii elektrycznej generowanej przez modułu PV (w wato-godzinach, Wh), a także całoroczną znamionową wydajność energetyczną (wartość bezwymiarowa) odpowiadającą określonym warunkom klimatycznym, przy obciążeniu modułu w punkcie mocy maksymalnej dla wzorcowego profilu(i) klimatycznego zdefiniowanego przez IEC 61853-4. Metoda ma zastosowanie dla wyznaczenia określonej wartości energii odpowiadającej znormalizowanemu, wzorcowemu profilowi klimatycznemu w celu porównania znamionowanych modułów.

Metoda nie uwzględnia postępującej w czasie degradacji ani krótkotrwałych efektów przejściowych takich jak zmiany indukowane światłem lub/i cieplne procesy starzeniowe.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do modułów działających jednostronnie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61853-3:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Badanie własności modułów fotowoltaicznych (PV) i wyznaczanie ich energii znamionowej -- Część 3: Wyznaczanie znamionowej wydajności energetycznej
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 61853-3:2018 [IDT], IEC 61853-3:2018 [IDT]
ICS 27.160