PN-EN IEC 61820-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady

Zakres

Niniejszy dokument jest częścią wieloczęściowej normy, w którym są opisane wymagania dotyczące całego cyklu istnienia systemu naziemnego oświetlania lotniczego (AGL), a więc projektowania, instalowania, uruchamiania, konserwacji, wyłączania z eksploatacji i usuwania.
Norma zawiera zasady projektowe i wymagania instalacyjne systemów AGL, w tym urządzeń sterowania, monitorowania i transformacji energii oraz kabli i wszelkich elementów elektrycznych, wykorzystywanych do wytwarzania światła przeznaczonego do wizualnego wspomagania nawigacji powietrznej i naziemnej.
W tej części zostały ogólnie opisane podstawowe zasady, służące zapewnieniu bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego działania systemów AGL bez względu na projekt konkretnego systemu. Jeżeli niektóre aspekty projektowania są specyficzne dla konkretnego typu systemu [np. obwodu szeregowego], są one uzupełnione w odpowiedniej części.
Uwaga: Przepisy lokalne/krajowe mogą różnić się od przepisów tej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61820-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Instalacje elektryczne do naziemnego oświetlania lotniczego na lotniskach -- Część 1: Podstawowe zasady
Data publikacji 07-08-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 55, Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych
Wprowadza EN IEC 61820-1:2019 [IDT], IEC 61820-1:2019 [IDT]
ICS 91.140.50, 93.120