PN-EN IEC 61788-23:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych

Zakres

Niniejsza część IEC 61788 przedstawia metodę badania dla określenia ilorazu rezystancji resztkowej (RRR), rRRR niobu o jakości stosowanej we wnękach rezonansowych. Metoda ta jest przeznaczona dla jakościowo wysokiej czystości niobu 15 < rRRR < 600. Metoda badawcza powinna być stosowana dla próbek o prostokątnym lub okrągłym przekroju, powierzchni przekroju większej niż 1 mm2, ale mniejszej od 20 mm2, o długości nie mniejszej niż 10, ale nie większej od 25-krotnosci szerokości lub średnicy

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61788-23:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Nadprzewodnictwo -- Część 23: Pomiar ilorazu rezystancji resztkowej -- Iloraz rezystancji resztkowej nadprzewodników niobowych
Data publikacji 13-02-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 290, Technik Specjalnych w Elektryce
Wprowadza EN IEC 61788-23:2018 [IDT], IEC 61788-23:2018 [IDT]
ICS 29.050