PN-EN IEC 61757:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Czujniki światłowodowe -- Specyfikacja ogólna

Zakres

Niniejszy dokument jest specyfikacją ogólną dotyczącą światłowodów, elementów i podzespołów, o ile te mają konkretny związek z zastosowaniem w czujnikach światłowodowych. Został on opracowany do stosowania jako wspólne narzędzie pracy i dyskusji przez dostawców komponentów i podzespołów, które mają być wbudowane w czujniki światłowodowe, jak również przez projektantów, producentów i użytkowników czujników światłowodowych, niezależnie od ich zastosowania czy instalacji.
Celem niniejszego dokumentu jest określenie, sklasyfikowanie i dostarczenie ram do zdefiniowania czujników światłowodowych oraz ich poszczególnych komponentów i podzespołów Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do wszystkich powiązanych norm dotyczących czujników światłowodowych, które należą do IEC 61757 (wszystkie części). Normy IEC 61757 (wszystkie części) zawierają wymagania charakterystyczne szczególne dla czujników konkretnych wielkości podlegających pomiarowi oraz dla określonych rodzajów i wariantów czujników światłowodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61757:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Czujniki światłowodowe -- Specyfikacja ogólna
Data publikacji 21-12-2018
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61757:2018 [IDT], IEC 61757:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61757-1:2013-03 - wersja angielska
ICS 33.180.99