PN-EN IEC 61558-1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania

Zakres

Niniejsza część IEC 61558 dotyczy aspektów bezpieczeństwa takich jak elektryczne, cieplne i mechaniczne aspekty transformatorów, zasilaczy, dławików i zespołów takich urządzeń.

Niniejszy dokument obejmuje następujące transformatory suche do niezależnego stosowania lub skojarzone, stacjonarne lub przenośne, zasilacze, włączając zasilacze impulsowe oraz dławiki i zespoły takich urządzeń w zakresie bezpieczeństwa użytkowania. Uzwojenia mogą być całkowicie zamknięte lub zalane w żywicy. Urządzenia te nie tworzą części sieci dystrybucyjnej.

UWAGA 1 Różnica między transformatorami, zasilaczami i zasilaczami impulsowymi jest następująca:
- w przypadku transformatorów, nie ma przemiany częstotliwości. Jednak, transformatory (np. transformatory stabilizujące napięcie) mogą pracować przy wewnętrznej częstotliwości rezonansowej nie przekraczającej 30 kHz;
- w przypadku zasilaczy, częstotliwość robocza wewnętrzna i kształt przebiegu są inne niż częstotliwość zasilająca i kształt przebiegu, przy czym częstotliwość robocza wewnętrzna nie przekracza 500 Hz (patrz definicja 3.1.19);
- w przypadku zasilaczy impulsowych, częstotliwość robocza wewnętrzna i kształt przebiegu są inne niż częstotliwość zasilająca i kształt przebiegu, przy czym częstotliwość robocza wewnętrzna mieści się w granicach od 500 Hz do 100 MHz.
Odpowiednie części 2 można znaleźć we wprowadzeniu niniejszej normy.

a) Stacjonarne lub przenośne, jednofazowe lub wielofazowe, chłodzone powietrzem (w sposób naturalny lub wymuszony), transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa, do niezależnego stosowania lub skojarzone o następujących parametrach:
- znamionowe napięcie zasilające nie przekraczające 1 000 V prądu przemiennego;
- znamionowa częstotliwość zasilająca nie przekraczająca 500 Hz;
oraz odpowiednio do następujących wartości, jeśli nie postanowiono inaczej, stosownie do odpowiedniej części IEC 61558-2:

• w przypadku transformatorów separacyjnych:
– moc znamionowa wtórna transformatorów jednofazowych nie przekracza 25 kVA, a transformatorów wielofazowych nie przekracza 40 kVA.
– napięcie wtórne w stanie jałowym i znamionowe napięcie wtórne przekracza 50 V prądu przemiennego i nie przekracza 500 V prądu przemiennego, lub 1 000 V prądu przemiennego zgodnie z krajowymi przepisami instalowania lub w przypadku zastosowań specjalnych.
• w przypadku transformatorów bezpieczeństwa:
– znamionowa moc wtórna transformatorów jednofazowych nie przekracza 10 kVA, a transformatorów wielofazowych nie przekracza 16 kVA.
– napięcie wtórne w stanie jałowym i znamionowe napięcie wtórne nie przekracza 50 V prądu przemiennego między przewodami, lub między dowolnym przewodem a uziemieniem ochronnym.

UWAGA 2  Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa stosowane są, gdy między obwodami wymagana jest izolacja podwójna lub wzmocniona przez przepisy instalowania lub specyfikację urządzenia, (na przykład zabawki, dzwonki, narzędzia przenośne, lampy ręczne).

b) Stacjonarne lub przenośne, jednofazowe lub wielofazowe, chłodzone powietrzem (w sposób naturalny albo wymuszony), transformatory separacyjne, autotransformatory, transformatory regulowane i małe dławiki do niezależnego stosowania lub skojarzone o następujących parametrach:

– znamionowym napięciu zasilającym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego;
– znamionowej częstotliwości zasilającej nie przekraczającej 500 Hz;

* wymagane pola

Bez VAT: 259,00  PLN Z VAT: 318,57  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61558-1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 188
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 81, Przekładników i Transformatorów Małej Mocy
Wprowadza EN IEC 61558-1:2019 [IDT], IEC 61558-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61558-1:2009/A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 61558-1:2009 - wersja polska
ICS 29.180