PN-EN IEC 61400-26-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 26-1: Dostępność systemów wytwarzania energii wiatrowej

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 zdefiniowano model informacyjny z którego mogą pochodzić, i gdzie mogą być raportowane wskaźniki dostępności usług oparte na czasie i produkcji.
Celem jest wprowadzenie znormalizowanych wielkości metrycznych, które mogą być stosowane do tworzenia i porządkowania metod do obliczania dostępności i tworzenia sprawozdań zgodnych z potrzebami użytkowników.
W dokumencie podano kategorie informacyjne jednoznacznie opisujące, jakie dane stosuje się do scharakteryzowania i klasyfikowania operacji. W modelu informacyjnym podano nadrzędność kategorii dla rozróżnienia pomiędzy możliwie zbieżnymi kategoriami. Dodatkowo, model definiuje kryterium wejściowe i wyjściowe do przydzielenia części czasu oraz wartości produkcji dla odpowiedniej kategorii informacyjnej. Pełny przegląd kategorii informacyjnych, kryteriów wyjściowych i wejściowych podano w Załączniku A, patrz Rysunek A.1.
Dokument może być stosowany dla każdej liczby turbozespołów, niezależnie czy są reprezentowane przez pojedynczy turbozespół, flotę turbozespołów wiatrowych, elektrownię wiatrową lub portfel inwestycyjny elektrowni wiatrowych. Elektrownię wiatrową tworzą zazwyczaj wszystkie WTGSs, systemy pomocnicze i zrównoważone ilości elementów instalacji rozpatrywanych z punktu widzenia wspólnego sprzęgła.
Przykłady pokazano w załącznikach informacyjnych, które stanowią przewodniki do obliczania wskaźników dostępności:
• przykłady opcjonalnych kategorii informacyjnych, Załącznik B;
• przykłady zastosowania kategorii informacyjnych do wyznaczenia dostępności, Załącznik C;
• przykłady zastosowania wydarzeń, Załącznik D;
• przykłady metod do wyznaczania potencjalnej produkcji, Załącznik E;
• przykłady, jak rozszerzyć model dla zbilansowania elementów elektrowni, Załącznik F.
W niniejszym dokumencie nie określono jak należy obliczać współczynniki dostępności. W normie nie podano metody gromadzenia informacji, jak estymować wielkość produkcji, ani nie sformułowano zasad dla pomiarów wydajności krzywej mocy – co jest przedmiotem IEC 61400-12.
Stopień niepewności występuje zarówno w pomiarze krzywej mocy jaki i obliczeniach potencjalnej produkcji energii. Zaleca się, aby zainteresowane strony uzgodniły akceptowalne parametry niepewności.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61400-26-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 26-1: Dostępność systemów wytwarzania energii wiatrowej
Data publikacji 13-08-2019
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-26-1:2019 [IDT], IEC 61400-26-1:2019 [IDT]
ICS 27.180